ტურბინის ნაკადის მრიცხველი

  • JEF-500 Series Turbine Folwmeter

    JEF-500 სერიის ტურბინის ფოლმომეტრი

    JEF-500 სერიის ტურბინის ნაკადის მრიცხველები ხელმისაწვდომია სტანდარტული და სპეციალური მასალების ფართო სპექტრში.სამშენებლო ვარიანტების ფართო სპექტრი საშუალებას გაძლევთ აირჩიოთ სასარგებლო დიაპაზონის, კოროზიის წინააღმდეგობისა და მუშაობის ვადის ოპტიმალური კომბინაცია კონკრეტული აპლიკაციისთვის.დაბალი მასის როტორის დიზაინი იძლევა სწრაფ დინამიურ რეაქციას, რაც საშუალებას იძლევა ტურბინის ნაკადის მრიცხველი გამოიყენოს პულსირებული ნაკადის აპლიკაციებში.