ფლანგზე დამონტაჟებული დიფერენციალური წნევის გადამცემი