თერმოწყვილის თავი და შეერთების ყუთი

  • Thermocouple Head& Junction Box

    თერმოწყვილის თავი და შეერთების ყუთი

    თერმოწყვილის თავი ზუსტი თერმოწყვილების სისტემის კონსტრუქციის მნიშვნელოვანი ნაწილია.თერმოწყვილი და RTD დამაკავშირებელი თავები უზრუნველყოფს დაცულ, სუფთა ადგილს ტერმინალის ბლოკის ან გადამცემის დასამონტაჟებლად, როგორც ტემპერატურის სენსორის შეკრებიდან ტყვიის მავთულზე გადასვლის ნაწილი.