თერმოწყვილი

  • JET-100 Series General Industry Thermocouple

    JET-100 Series General Industry Thermocouple

    თერმოწყვილს აქვს ისეთი უპირატესობები, როგორიცაა ტემპერატურის გაზომვის ფართო სპექტრი, სტაბილური თერმოელექტრული თვისება, მარტივი სტრუქტურა, სიგნალი ხელმისაწვდომი შორ მანძილზე და დაბალი ფასი.

    აუცილებელია შეირჩეს სხვადასხვა ტიპის თერმოწყვილების მასალები და დამცავი მილები სხვადასხვა ტემპერატურის დიაპაზონისა და გამოყენების გარემოს მოთხოვნების შესაბამისად.