ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი

  • JEF-300 Electromagnetic Flowmeter

    JEF-300 ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი

    JEF-300 სერიის ელექტრომაგნიტური ნაკადის მრიცხველი შედგება სენსორისგან და გადამყვანისგან.იგი ეფუძნება ფარადეის ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონს, რომელიც გამოიყენება 5μs/cm-ზე მეტი გამტარობით გამტარ სითხის მოცულობითი ნაკადის გასაზომად.ეს არის ინდუქციური მრიცხველი გამტარ საშუალების მოცულობის ნაკადის გასაზომად.